Nodrošināšanas noteikumi

MAKSĀJUMU INICIĒŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Definīcijas

Maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējs / “Nikulipe” – “Nikulipe” UAB (juridiskās personas kods: 305189166, juridiskā adrese: Konstitucijos pr. 21C, LT-08105, Viļņa, Lietuvas Republika, e-pasts: contact@nikulipe.com; mājaslapa: https:// https://www.nikulipe.com/; Elektroniskās naudas iestādes licence Nr. 66, izdota 2019. gada 31. martā, ko licencē un uzrauga Lietuvas Banka: https://www.lb.lt/; info@lb.lt, Totorių g. 4, LT-01121 Viļņa, Lietuva, datus par Nikulipi vāc un glabā Valsts uzņēmuma Reģistru centrs, tā filiāles un pārstāvniecības un citas juridiskās personas, kuru “Nikulipe” nodarbina, lai sniegtu savus pakalpojumus, un kuriem ir dota atļauja darboties uzņēmuma vārdā. Visus maksājumu pakalpojumus sniegs tikai “Nikulipe” UAB ar zīmolu “Banklinq”.

Maksātājs – fiziska (privāta) vai juridiska persona, kas iniciē maksājuma uzdevumu, izmantojot “Nikulipe” piedāvātos maksājumu iniciēšanas pakalpojumus (PIS).

Maksājumu iniciēšanas pakalpojums (PIS) – ir pakalpojums, kas tiek sniegts pēc maksātāja pieprasījuma, izmantojot “Nikulipe”, lai iniciētu maksājuma uzdevumu maksājumu kontam, kas tiek glabāts pie cita Maksājumu pakalpojumu sniedzēja (PSP).

Maksājumu pakalpojumu sniedzējs (PSP) – šo Noteikumu izpratnē ir kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs, ja tas uztur kontu uz Maksātāja vārda, no kura Maksātājs vēlas izpildīt maksājuma pārskaitījumu (t.i., bankas, citas kredītiestādes, elektroniskās naudas iestādes utt.).

Noteikumi – šie Maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Tirgotājs – tiešsaistes Tirgotājs, kas nodrošina Maksātājam preci vai pakalpojumu.

PIS pamatfunkcijas

Šie Noteikumi, kas Maksātājam ir pieejami pirms PIS izmantošanas, reglamentē, kā darbojas PIS “Nikulipe” sistēmā, nodrošina PIS galvenās funkcijas, regulē Maksātāja datu sniegšanu PIS vajadzībām, kā arī nodrošina šādu datu drošību un konfidencialitāti.

Ar “Nikulipe” piedāvāto PIS palīdzību Maksātājs var izveidot pieslēgumu savai personīgajai elektroniskajai bankas sistēmai, nosūtīt PSP automātiski izveidotu maksājuma uzdevumu un to apstiprināt (autorizēt). Izmantojot “Nikulipe” radīto programmatūras risinājumu, Maksātājam spēj iniciēt un iesniegt maksājuma uzdevumu. Nav tieši jāpieslēdzas savai elektroniskajai bankas sistēmai.

“Nikulipe” nepiemēro Maksātājam komisijas maksu par PIS nodrošināšanu. Tomēr Maksātājs tiek informēts, ka maksājuma pārskaitījumam var tikt piemērota standarta komisijas maksa, ko Maksātājam piemēro viņa PSP par noteikta veida maksājuma pārskaitījumu.

Detalizēta maksājuma iniciēšanas pakalpojuma darbība

Pēc Maksātāja nepārprotamas piekrišanas saņemšanas “Nikulipe” uzsāk maksājumu Maksātāja vārdā izmantojot ar maksājumu saistīto kontu, ko nodrošina Maksājumu pakalpojumu sniedzējs (PSP). Ja Maksātājam ir vairāki maksājumu konti, Maksātājs izvēlas maksājumu kontu, no kura viņš plāno veikt maksājumu.

Maksātājam ir jānorāda savi unikālie drošības dati un jāpiesakās elektroniskajā banku sistēmā, izmantojot autentifikācijas metodi, ko nodrošina viņa/viņas PSP, lai izmantotu PIS. Maksātājs piešķir “Nikulipe” atļauju iesniegt maksājuma uzdevumu maksātāja PSP izpildei pēc personalizētu drošības datu ievadīšanas; pēcāk tiek saņemta informācija no Maksātāja PSP par to, vai maksājuma uzdevums ir pieņemts, un (ja nepieciešams) šī informācija tiek tālāk nodota Maksātāja norādītajam maksājuma saņēmējam.

Izmantojot informāciju, ko Maksātājs sniedz tieši vai ar Tirgotāja starpniecību, “Nikulipe” izveido maksājuma uzdevumu Maksātāja vārdā un sniedz to Maksātāja apstiprināšanai. Pirms maksājuma uzdevuma apstiprināšanas Maksātājam ir rūpīgi jāiepazīstas ar maksājuma uzdevuma informāciju un jāievēro norādījumi par maksājuma uzdevuma aizpildīšanu.

Maksātājs apliecina, ka saprot, ka “Nikulipe” maksājuma uzdevumā ir norādīts kā saņēmējs, jo “Nikulipe” iekasē maksājumus Tirgotāja vārdā. Maksātājs papildus piekrīt, ka apzinās, ka pēc maksājuma uzdevuma izveidošanas nav iespējams mainīt summu, maksājuma saņēmēju vai citus darījuma datus, neatceļot maksājuma sesiju un nesākot to no jauna.

Izmantojot personalizētos drošības datus, ko sniedz Maksātāja PSP, ja Maksātājam ir maksājumu konts, Maksātājs apstiprina “Nikulipe”, ka maksājuma uzdevums ir iniciēts. Kontu apkalpojošā PSP noteikumi reglamentē maksājumu darījuma izpildi, pamatojoties uz maksātāja apstiprinātu maksājuma uzdevumu.

Maksātājs var atcelt maksājuma uzdevumu līdz brīdim, kad tas tiks apstiprināts (autorizēts). Maksātājs var paziņot par savu vēlmi atcelt maksājuma uzdevumu, beidzot sesiju un neapstiprinot (autorizējot) maksājuma uzdevumu. Kad pasūtījums ir apstiprināts, tiek uzskatīts, ka “Nikulipe” saņēma maksājuma uzdevumu un pārsūtījusi to PSP. Maksātāja PSP nosaka precīzu brīdi, kad tas saņem maksājuma uzdevumu, un laiku, kad tas tiek izpildīts.

Pēc veiksmīgas maksājuma uzdevuma nosūtīšanas “Nikulipe” iesniedz Maksātājam un Tirgotājam apstiprinājumu par pareizu maksājuma uzdevuma iniciēšanu. “Nikulipe” kopā ar šiem datiem un informāciju, kas pārsūtīta kopā ar maksājumu darījumu, sniedz atsauci, kas ļauj Maksātājam un Tirgotājam atpazīt maksājuma darījumu, darījuma summu, un, ja nepieciešams, ļauj maksājuma saņēmējam identificēt Maksātāju.

PSP izpildīs maksājuma uzdevumu jebkurā ar Maksātāju saskaņotā termiņā, bet ne ilgāk kā: 1 (vienu) darba dienu, ja maksājuma uzdevums tiek izpildīts ES/EEZ ietvaros, izmantojot SEPA pārvedumu shēmu; vai 4 (četras) darba dienas, ja maksājuma uzdevums ES/EEZ ietvaros tiek izpildīts citā valūtā, nevis EUR. Citu rīkojumu izpildes laiki ir jāsaskaņo ar Maksātāja PSP.

Atbildība

“Nikulipe” uzņemas pilnu atbildību par pareizu maksājuma uzsākšanu no Maksātāja konta, kas ir saistīts ar Maksājumu pakalpojumu sniedzēju (PSP). Ja Maksātājs uzzina par neautorizētu vai nepareizi paveiktu maksājumu darījumu, izmantojot “Nikulipe” pakalpojumus, Maksātājam ir jāinformē PSP, kur atrodas Maksātāja konts, par situāciju saskaņā ar PSP līgumos noteikto procedūru.

Tirgotāja noteikumi un nosacījumi vienmēr attieksies uz Maksātāja produktu, pakalpojumu, digitālā satura vai citu preču pirkumiem no Tirgotāja, un “Nikulipe” nebūs atbildīgs par Tirgotāja darbību vai bezdarbību. Pirms PIS izmantošanas Maksātājam ir jāpārliecinās, ka viņš ir izlasījis Tirgotāja noteikumus un nosacījumus un tiem piekritis.

Datu aizsardzība

“Nikulipe” neuzglabā nekādus Maksātāja sensitīvus maksājumu datus (tostarp personalizētus drošības akreditācijas datus, piemēram, unikālos identifikatorus, paroles vai maksājuma rīkojuma apstiprinājuma (autorizācijas) kodus).

“Nikulipe” pārliecinās, ka Maksātāja personalizētie drošības akreditācijas dati tiek izmantoti tikai vienai sesijai, ka tie nav pieejami nevienam citam, izņemot Maksātāju un personu, kas tos izdevusi, un ka tie tiek pārsūtīti, izmantojot drošus kanālus, lai tos nevarētu apskatīt, kopēt vai izmantot “Nikulipe” sistēmā.

Lai sniegtu maksājumu pakalpojumus, jo īpaši, lai nodrošinātu PIS sniegšanu, “Nikulipe” sistēmā tiek apkopota un uzturēta šāda personiskā informācija par maksājuma pārskaitījumu: Maksātāja vārds un uzvārds; maksājuma datums; maksājuma summa; maksājuma iemesls; Maksātāja konta numurs; un  PSP bankas identifikācijas kods (BIC).

“Nikulipe” informē Maksātāju, ka viņa personas datus apstrādās “Nikulipe” un maksājuma saņēmējs. Apstrādes mērķi ir: šo Noteikumu izpilde un “Nikulipe” pakļauto juridisko pienākumu izpilde. Ja Maksātājs nepiekrīt, ka “Nikulipe” apstrādās viņa personas datus, Maksātājam šis pakalpojums netiks sniegts.

“Nikulipe” apstrādā personas datus saskaņā ar sekojošiem noteikumiem:

  • nodrošina, ka tikai Maksātājam un PSP, kas izdeva pielāgotos drošības akreditācijas datus (attiecīgajam PSP), ir piekļuve maksātāja personalizētajiem drošības akreditācijas datiem;
  • nodrošina, ka visa informācija par Maksātāju, kas iegūta saistībā ar PIS, tiek kopīgota ar maksājuma saņēmēju tikai ar pakalpojuma lietotāja skaidru atļauju.
  • nesaglabā sensitīvu maksājumu informāciju, t. i., informāciju ar individualizētiem drošības elementiem, ko varētu izmantot krāpnieciskām darbībām;
  • neprasa nekādu informāciju, kas nav nepieciešama, lai sniegtu PIS;
  • katru reizi, kad tiek uzsākts maksājums, identificē sevi PSP;
  • neizmanto datus citiem mērķiem, kā vien PIS nodrošināšanai, nesaglabā piekļuvi datiem un neuzglabā datus citiem mērķiem, kā vien iepriekšminētajiem;
  • veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai neatļautu datu nozaudēšanu, dzēšanu, pārveidošanu, izpaušanu un jebkādu citu neatļautu apstrādi, kā noteikts likumos, kas reglamentē personas datu apstrādi;
  • nemaina maksājuma darījuma summu, maksājuma saņēmēju vai citas detaļas;
  • Maksātājam ir tiesības pieprasīt piekļuvi savai personiskajai informācijai, kas ir “Nikulipe” rīcībā, kā arī informācijai par to, kā šī informācija tiek izmantota. Reizi kalendārajā gadā datus var sniegt bez maksas; Taču citos apstākļos par datiem var tikt iekasēta maksa, kas nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas.

Maksātājam ir tiesības pieprasīt, lai “Nikulipe” izlabo visu neprecīzo personisko informāciju, dzēš to, ierobežo piekļuvi tai vai pārsūta to. Turklāt Maksātājam ir tiesības iebilst pret to, kā viņa personas dati tiek apstrādāti un kā tie tiek izpausti trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams PIS sniegšanai. Jāņem vērā, ka tiesības pieprasīt tūlītēju personas datu dzēšanu var vai nevar būt ierobežotas, ņemot vērā “Nikulipe” kā maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēja likumā noteikto pienākumu noteiktā laikā saglabāt identifikācijas, maksājumu darījumu, noslēgto līgumu u.c. datus līguma derīguma termiņā.

Pēc PIS sniegšanas šim nolūkam iegūtie personas dati tiek glabāti lietā 8 gadus.

Pieprasījumu par piekļuvi, labošanu, ierobežošanu vai iebildumu pret personas datu apstrādi varat nosūtīt “Nikulipe” datu aizsardzības speciālistam uz e-pasta adresi: dpo@nikulipe.com. Pieteikumā skaidri jānorāda jūsu vārds un uzvārds.

Nepārvarama vara

“Nikulipe” nekādā gadījumā nav atbildīgs par ekonomiskiem zaudējumiem, kavēšanos vai neizpildi, ciktāl šādus zaudējumus, kavēšanos vai kļūmi ir izraisījis ugunsgrēks, plūdi, eksplozija, karš, streiks, embargo, valdības prasības, civilās un militārās iestādes, datu pārkāpums, pakalpojumatteices (DoS) uzbrukums, maksātāja nelikumīga rīcība vai jebkurš cits iemesls, ko “Nikulipe” nevar saprātīgi kontrolēt.

Jautājumi, tostarp iespējamā noziedzīgā uzvedība utt.

Ja ir aizdomas par noziedzīgu vai nelikumīgu darbību, gaidāmām civilprasībām, ko ierosinājušas trešās personas saistībā ar PIS nodrošināšanu, vai jebkādu citu darbību vai bezdarbību, piemēram, nopietniem PIS darbības traucējumiem vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas varētu pakļaut Maksātāju vai “Nikulipe” zaudējumiem neatkarīgi no šāda iespējamā kaitējuma rakstura, “Nikulipe” vienpusēji patur tiesības veikt atbilstošus pasākumus, veikt uzskaiti un apturēt Maksātājam PIS.

“Pazīsti savu klientu” (KYC) noteikumus un lietotāja pienākumus sniegt informāciju

Maksājumu darījumi, kurus Maksātājs veic, tiek rūpīgi pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka tie atbilst tiesību aktiem, kas attiecas uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Piemērotās politikas un procedūras tiek regulāri izvērtētas un var mainīties atkarībā no apstākļiem, kas attiecas uz Maksātāju, piemēram, darījumu modeļiem, ģeogrāfisko atrašanas vietu, utt. Piemērojamo noteikumu ievērošanas nolūkos var tikt veikta uzskaite un no Maksātāja var tikt pieprasīta papildu informācija, lai noskaidrotu, piemēram, identitāti, maksājuma darījuma mērķi un naudas līdzekļu izcelsmi. Pabeidzot maksājumu darījumu, izmantojot PIS, Maksātājs piekrīt sniegt jebkādu un visu informāciju, ko var uzskatīt par nepieciešamu šiem nolūkiem. Maksātājs arī atzīst, ka šāda pieprasījuma neievērošana var izraisīt maksātāja maksājumu darījuma atteikumu vai citas negatīvas sekas.

Nobeiguma noteikumi

Šo Noteikumu interpretācijai tiek piemēroti Lietuvas Republikas tiesību akti, ievērojot visus obligātos noteikumus saskaņā ar Maksātāja dzīvesvietas valsts tiesību aktiem.

Ja kādu šo Noteikumu punktu kāda tiesa vai kompetentas jurisdikcijas administratīvā iestāde atzīst par spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds atzinums neietekmē pārējos šo Noteikumu punktus, kuri paliek spēkā un ir saistoši abām pusēm. Ja kāds šo Noteikumu punkts tiek atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu, bet pārstāj būt spēkā neesošs vai neizpildāms, ja kāda noteikuma daļa tiktu svītrota, attiecīgais noteikums tiks piemērots ar tādām izmaiņām, kādas var būt nepieciešamas, lai padarītu to par spēkā esošu un izpildāmu.

Maksātājiem ir tiesības iesniegt prasības vai pretenzijas par sniegtajiem maksājumu pakalpojumiem, izmantojot šo saiti: https://nikulipe.com/complaints-policy/. Ja Maksātājs uzskata, ka ar šiem Noteikumiem ir pārkāptas viņa tiesības vai likumīgās intereses, viņam vai viņai ir jāiesniedz sūdzība 3 (trīs) mēnešu laikā no dienas, kad Maksātājs uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt par iespējamu Maksātāja tiesību vai leģitīmo interešu pārkāpumu. Maksātāja rakstveida sūdzība tiek izskatīta ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Izņēmuma gadījumos, kad no “Nikulipe” neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespējams atbildēt 15 darba dienu laikā, “Nikulipe” sniegs pagaidu atbildi. Jebkurā gadījumā galīgās atbildes iesniegšanas termiņš nepārsniegs 35 darba dienas.

Ja Maksātājs uzskata, ka “Nikulipe” ir pārkāpis viņa tiesības vai likumiskās intereses, viņam ir tiesības vērsties Lietuvas Republikas tiesā vai, ja Maksātājs ir patērētājs, institūcijā, kas ir atbildīga par patērētāju strīdu izšķiršanu ārpus tiesas – Lietuvas Banka (Gedimino ave. 6, LT- 01103 Viļņa; tālrunis +370 5 268 0029; e-pasts prieziura@lb.lt; mājaslapa: www.lb.lt). Pretenzijas attiecībā uz personas datiem ir adresējamas attiecīgajai uzraudzības iestādei tajā EEZ dalībvalstī, kurā atrodas jūsu dzīvesvieta, darba vieta utt., Valsts datu aizsardzības inspekcijai (adrese L. Sapiegos iela 17, 10312 Viļņa, Lietuva; tālrunis +370 5 271 2804; e-pasts ada@ada.lt; mājaslapa: https://vdai.lrv.lt/).

Maksātājs, ja viņš ir patērētājs, ir tiesīgs vērsties Lietuvas Bankā 1 (viena) gada laikā no dienas, kad Maksātājs iesniedza sūdzību “Nikulipe”. Sūdzības izskatīšana Lietuvas Bankā ir bez maksas.

Ja maksātājs dzīvo ES un viņam ir sūdzība par pakalpojumiem, ko sniedza “Nikulipe”, Maksātājs ir tiesīgs izmantot arī tiešsaistes strīdu izšķiršanas pakalpojumu. Mājaslapa: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Visbeidzot, izmantojot ODR pakalpojumu (Strīdu izšķiršana tiešsaistē), Maksātāja sūdzību pārsūtīs Lietuvas Bankai.

Šie noteikumi stājas spēkā, kad Maksātājs, izmantojot “Nikulipe”, ir ierosinājis maksājuma uzdevumu. Maksātājs, kas izmanto “Nikulipe” sniegto PIS, apstiprina, ka apzinās, ievēro un piekrīt ievērot šos Noteikumus.

“Nikulipe” patur tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, un šādas izmaiņas stāsies spēkā pēc to publicēšanas. Maksātājam ieteicams vienmēr pārbaudīt šo Noteikumu jaunāko versiju.