Privaatsuspoliitika reeglid

ANDMEKAITSETEATIS

Käesolev andmekaitseteatis kehtib kõigi isikuandmete kohta, mida edastate või mida  kogume ja töötleme, kasutades Nikulipe UAB veebilehte www.banklinq.eu(juriidilise isiku kood 305189166, registrijärgne asukoht: Konstitucijos pr. 21C, 08105 Vilnius , Leedu Vabariik).

Eesmärk

Nikulipe UAB töötleb  andmeid, mis on esitatud veebilehe ankeedis (nimi, perekonnanimi, e-post, teema, sõnumi kellaaeg ja muu esitatud teave), et saaksime teiega ühendust võtta ja teavet anda.

Alus

Nikulipe UAB töötleb andmeid teie nõusoleku alusel, mida väljendate esitades oma isikuandmed veebilehel olevas ankeedis.

Säilitamisperiood

Töötleme ja säilitame kõiki isikuandmeid mitte kauem, kui on vajalik käesolevas teatises sätestatud eesmärkidel. Nikulipe UAB töötleb kontaktivormis esitatud andmeid 2 aastat. Küpsiste hoiuperioodid on välja toodud allolevas tabelis.

Andmete ülekanne

Võime edastada isikuandmeid töötlemiseks kolmandatele isikutele, kes aitavad veebilehte hallata, selle andmeid säilitada ja teenuseid osutada. Selliste osapoolte hulka võivad kuuluda andmebaasi tarkvara tarnijad, andmebaaside haldusteenuse pakkujad, pilveteenuste pakkujad ja nii edasi.

Küpsised

Kasutame küpsiseid selleks, et tagada meie kodulehekülje töötamine. Need küpsised on vajalikud meie kodulehe funktsioneerimiseks. Küpsised saate välja lülitada, kui muudate enda veebilehitseja seadeid. Küll aga, palun võtke arvesse, et kui lülitate vajalikud küpsised välja, siis Te ei pruugi saada kasutada meie lehekülge selle täielikus ulatuses.

Rangelt vajalikud küpsised

Need küpsised on hädavajalikud meie leheküljel ringi liikumiseks ja navigeerimiseks ning selle funktsioonide kasutamiseks.

Toimivusküpsised

Toimivusküpsised talletavad informatsiooni seoses Teie tehtud valikutega ning kohandavad kodulehekülge Teile vastavalt. Nikulipe UAB kasutab toimivusküpsiseid selleks, et mäletada Teie tehtud valikuid, nagu näiteks keele-eelistusi ja muid võrgusätteid ning selleks, et pakkuda isikustatud või täiustatud funktsioone, mida olete valinud, et Te ei peaks järgmisel külastusel kogu informatsiooni uuesti sisestama.

Analüüsiküpsised

Nikulipe UAB kasutab neid küpsiseid, et koguda informatsiooni selle kohta, kuidas külastajad meie kodulehekülge kasutavad. Need andmed annavad meile ülevaate selle kohta, kui tihti meie veebilehekülgi külastatakse, kus veedavad külastajad kõige rohkem aega meie koduleheküljel, kui tihti nad suhtlevad lehekülje või lehekülje osaga, see võimaldab meil muuta meie kodulehe struktuuri, navigeerimise ning sisu võimalikult kasutajasõbralikuks.

Reklaamküpsised

Need küpsised aitavad meil mõõta reklaamikampaaniate näitamist ja toimimist ning piirata seda, kui tihti Teile reklaami näidatakse. Kolmanda osapoole reklaamijad, reklaamivõrgud, andmevahetused, turuanalüüsid ja muud teenuse pakkujad võivad paigaldada Teie seadmele kolmanda osapoole suunatud reklaamküpsiseid.

Meie kasutame järgnevaid küpsiseid:

Küpsise nimiKategooriaEesmärkHoiuperiood
pll_languageToimivusSelle küpsise paigaldab WordPressi juhitud kodulehekülgede Polylang pistikprogramm. Küpsis talletab viimase lehitsetud lehe keelekoodi.1 aasta
Teie õigused

Teie isikuandmete osas on teil järgmised õigused:

  • nõuda nõuda, et Nikulipe UAB võimaldaks andmetele juurdepääsu ja parandaks või kustutaks neid või piiraks andmete töötlemist;
  • õigus vaidlustada andmete töötlemist;
  • õigus saada isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja arvutile loetavas vormingus (õigus andmete teisaldatavusele);
  • õigus nõusolek tagasi võtta;
  • õigus esitada järelevalveasutusele kaebus.
Kontaktid

Oma õiguste kasutamiseks võite pöörduda Nikulipe UAB poole e-posti teel. E-post: dpo@nikulipe.com.

Kehtivus ja muudatused

See privaatsusteatis jõustus 1. aprillil 2020. Kui muudame käesolevat  privaatsusteatist, postitame veebilehele uuendatud versiooni. Privaatsusteatise muudatused ja/või täiendused jõustuvad pärast nende avaldamist veebilehel.